+38 (063) 121 68 38
+38 (050) 913 19 31
+38 (067) 757 76 30
Київ Виставковий центр


Контрольна робота. Готові та на замовлення. Швидко і якісно.


Контрольна робота є однією з форм самостійного вивчення студентом програмного матеріалу з предметів, визначених навчальним закладом обов’язковими для майбутньої професії.

Її виконання сприяє розширенню і поглибленню знань та отримання досвіду роботи зі спеціальним матеріалом.

Переважно, в контрольній роботі вирішуються практичні завдання (задачі, ситуації), тести і т.д. Студент всебічно і глибоко розкриває зміст обраної теми, показує свою обізнаність у користуванні науковою літературою і нормативними актами, дає повну характеристику об'єкта дослідження, залучаючи новітні статистичні дані з періодичних джерел.

Якість контрольної роботи оцінюється по тому, наскільки правильно і ґрунтовно надані відповіді на поставлені питання і в якій мірі студент самостійно підійшов до вирішення того чи іншого завдання.

Контрольна робота є допуском до заліку або іспиту, а також його складовою частиною.

Тому, виконуючи контрольні роботи з різних предметів, фахівці центру намагаються не лише дотримуватись рекомендацій, а й творчо ставитись до досліджуваної теми.

Під час написання контрольної враховуються її основні компоненти, закріплені у методичних вказівках:

Здійснюється виконання контрольних робіт з наступних дисциплін:«Управління персоналом», «Менеджмент», «Фінанси і кредит», «Економіка і соціологія праці», «Організація праці персоналу», «Теорія держави і права», «Статистика», «Українська мова та література», «Іноземна мова», «Педагогіка і психологія», «Логопедія», «Соціологія» та багато інших предметів.
Не забувайте, що для зручності можна скористатися також базою Готових робіт.