+38 (063) 121 68 38
+38 (050) 913 19 31
+38 (067) 757 76 30
Київ Виставковий центр


Курсова робота на замовлення. Перевірений, унікальний матеріал


Курсова робота це виконана письмово самостійна навчальна робота, що розкриває теоретичні та практичні проблеми обраної теми. Як правило, пишеться з метою розширити знання, підвищити навички дослідження студента та продемонструвати вміння формувати практичні результати.

Є одним з перших досліджень, в якому студенти в повній мірі виявляють і розвивають свої творчі здібності за межами навчального матеріалу обраної спеціальності.

Підготовка та написання курсової роботи вимагає неабиякого хисту, знань та досвіду, оскільки опрацьовується велика кількість джерел (посібники, монографії, статті, звіти, нормативні акти) та матеріалу, який потрібно не бездумно переписати, а проаналізувати і сформувати висновки.

Наприклад, курсова робота на тему «Оцінювання фінансового потенціалу розвитку підприємства», матиме наступну структуру:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна сутність та структура фінансового потенціалу підприємства
1.2. Основні фактори формування та розвитку фінансового потенціалу підприємства
1.3. Методичний інструментарій аналізу фінансового потенціалу підприємства
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «…» ТА ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
2.1. Діагностика фінансового стану підприємства ТОВ «…» у контексті визначення фінансового потенціалу підприємства
2.2. Оцінка вартості фінансового потенціалу підприємства
2.3. Аналіз ризиків, що впливають на фінансовий потенціал підприємства
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
3.1. Оптимізація джерел формування фінансового потенціалу підприємства
3.2. Пошук резервів зміцнення фінансового потенціалу підприємства
3.3. Напрямки покращення використання фінансового потенціалу підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

У Вступі розкриваються: актуальність дослідження, інформаційна база, мета та завдання, предмет та об’єкт дослідження, методи та структура дослідження.

Перший розділ присвячений загально-теоретичним питанням, другий розділ – аналітитико-практичному аналізу, останній третій розділ – проектний.

Висновки формулюються у відповідності із завданнями дослідження. Наприклад, висновки на вищезгадану тему, матимуть 9 пунктів.

Правила оформлення Списку використаних джерел можна знайти в методичних рекомендаціях навчального закладу або на сайті Вищої атестаційної комісії (ВАК) України http://vak.in.ua/

Тому усім, хто не має можливості самостійно впоратись з написанням курсової роботи, пропонуємо скористатися наступною схемою замовлення:

У курсових роботах, особливо з економічних дисциплін, використовуються дані за останні роки, нова українська та іноземна література, надаються фінансові звіти. З правознавчих дисциплін перевіряється чинність законодавства та актуалізується його адаптація до європейських стандартів.

Фахівці, в процесі підготовки та написання роботи, дотримуються чітких методичних рекомендацій, які стосуються не лише смислового наповнення змісту курсової, а й оформлення, що є немало важливим чинником завершеності проекту під час оцінювання.

У таблиці нижче наведений час відведений на підготовку та писання курсової роботи:

Структурні елементи курсової роботиЧас написання
Окремо план та літератураВід 1 до 2 днів
Курсова робота: зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел та літератури, додаткиВід 5 до 7 днів.
Термінові роботи – від двох днів.
Корегування роботи виконавцемВід 2 днів

Підкреслимо, що роботу можна замовити частинами, тобто, поетапно, спершу перший розділ, далі другий і т.д. Не забувайте, що для зручності можна скористатися також базою Готових робіт.

Наголосимо, що на усі роботи поширюється безкоштовний супровід до здачі (з умовами супроводу готових робіт можна ознайомитися в однойменній рубриці).

Приємно, що ми викликали у вас зацікавленість, тому надіємось, що наша співпраця виявиться продуктивною та результативною.