+38 (063) 121 68 38
+38 (050) 913 19 31
+38 (067) 757 76 30
Київ Виставковий центр


Замовити дипломну роботу в Києві. Перевірений, унікальний матеріал. Безкоштовний супровід!


Загалом диплом – річ набагато скромніша, ніж, наприклад, дисертація. У дипломній роботі студент має продемонструвати, що зумів критично опрацювати більшу частину існуючих джерел та літератури (тобто книг і статей, статистичних даних, які присвячені темі дослідження) і доступно викласти прочитане, співвідносячи різні точки зору, здійснюючи таким чином тлумачний огляд.

Знаючи усі тонкощі у написанні дипломних робіт, виконавці нашої організації пишуть дипломні проекти за різними спеціальностями: економіки, фінансів, бухгалтерії, правознавства, політології, психології, соціології, логопедії і т.д.


dissertatio

Журнал «Scientometrics» нещодавно оприлюднив дані щодо кількості діючих університетів у світі, так-от, їх кількість становить 17 тисяч.

У колишні часи університети були доступні лише еліті. Як термін навчання, так і вік студентів не був фіксований, тому навчання в університетах продовжувалось приблизно 13 років. Основними методами навчання були лекції та диспути.

Сучасні вищі навчальні заклади не схожі на колишні, однак, головну ціль, навчання і виховання, вони успадкували.

Успадкували виші і традицію написання дипломних робіт. Дипломна робота, відповідно до законодавства, необхідна для отримання свідоцтва про вищу освіту. Вона може містити від ста до чотирьохсот сторінок, на яких студент досліджує проблему за своєю спеціальністю. Після захисту усіх необхідних екзаменів, студент пише дипломну роботу і виносить її на розсуд дипломної комісії. Прийнявши до уваги екзаменаційні оцінки за усі роки, комісія ставить остаточну оцінку, а також вирішує подальшу долю дипломного проекту.


Як написати дипломну роботу?

Написання диплому, за словами відомого письменника, професора декількох університетів Еко Умберто, схоже на конструювання. Спершу складається план та підбирається список літератури за обраною темою дослідження. Далі поетапно пишуться один за одним розділи диплому. На написання одного розділу приблизно йде від 7 до 10 днів. За ці дні, виконавець опрацьовує та підбирає необхідний матеріал, наприклад, з економіки - фінансові звіти з підприємства (лише офіційні дані), з права – нормативно-правові акти, коментарі та аналітику, з психології, соціології – експериментальні дані, методики, тренінги та різні програми.

В процесі перевірки роботи викладачем, в роботу вносяться правки та доопрацьовується матеріал. В середньому дипломна робота проходить від 3 до 5 разів редагування. Нагадаємо, що коригування робіт здійснюється безкоштовно (в межах затвердженого плану). Більш детальна інформація щодо доопрацювань та супроводу робіт міститься у договорі замовлення.


Як оформити дипломну роботу?

На завершальному етапі написання та коригування дипломної роботи пишеться доповідь та презентація у вигляді слайдів. За бажанням – відгук, реферат, рецензія та анотація.

Правила оформлення дипломної роботи можна знайти в Методичних рекомендаціях навчального закладу або на сайті Вищої атестаційної комісії (ВАК) України http://vak.in.ua/


Як здати дипломну роботу?

Багатолітній досвід роботи у написанні дипломних робіт, дозволяє зробити наступні висновки: чим краще студент підготовлений та розбирається у темі свого дослідження, тим успішніше проходить написання та захист диплому. Тому рекомендується та вітається ознайомлення з матеріалом перед подачею його керівнику проекту.

Зі свого боку ІЦ «Diplomna» гарантує якісний та ґрунтовний підхід у написанні та підборі матеріалу до дипломної роботи з будь-якої теми дослідження та спеціальності. Звертаючись до нас за кваліфікованою допомогою у написанні диплому, ви робите правильний вибір!