+38 (063) 121 68 38
+38 (050) 913 19 31
+38 (067) 757 76 30
Київ Виставковий центр


Замовити кандидатську чи докторську дисертацію в Україні


Відповідно до словника іншомовних слів, дисертація з лат. dissertatio перекладається як дослідження, розвідка. Дисертація є науково-кваліфікаційною роботою у певній галузі знань, яка готується дисертантом для захисту з метою здобуття вченого ступеня.

dissertatio

Сьогодні, за різними статистичними даними www.kiev.ukrstat.gov.ua, наявність наукового ступеня кандидата наук чи доктора наук набуває все більшої популярності. Переваги наукового ступеня очевидні, це і кар’єрне зростання і підвищення соціального статусу в суспільстві, і щомісячна доплата до посадового окладу. Однак, у більшості аспірантів, які приступають до наукової роботи з написання дисертації, як правило, виникає багато питань, пов'язаних з пошуком інформації, методикою написання, оформленням і процедурою її публічного захисту.

Основні ознаки присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук визначає постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».

Дисертація, як науково-дослідна робота є особистим внеском в науку, що в результаті збагачує наукову галузь певними знаннями: відкривається щось зовсім нове, створюються теоретичні моделі, вдосконалються існуючі знання, спростовуються висновки тощо. Звідси, дисертація містить нові наукові результати, які виносяться на захист перед фахівцями високої наукової кваліфікації.

Загалом, беручись за написання дисертації, потрібно розуміти, що ця робота потребує великих зусиль. Високі вимоги до написання дисертацій, вимагають чіткого дотримання порядку викладу окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення. Наприклад, відповідно до законодавства України, оформлення дисертації регулюється стандартом ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. Отже, дисертація є науково-дослідним твором, який має чіткі наукові критерії, які повинні бути обов'язково дотримані.

Розуміючи всю складність та особливість написання цього виду робіт, пропонуємо:

Дисертація, підготовлена нашими виконавцями, буде відповідати усім вимогам, що висуваються до кандидатських робіт.

Вартість і терміни написання дисертації обговорюються індивідуально.